1986 | 2016

18. & 19.
november

1986 | 2016

18. & 19.
november

Jubileumsforestillingen «Evig din» gav et tilbakeblikk i korets historie med mange varierte musikalske perler og morsomme krumspring.

Takk til alle som var med å feiret med oss!

Jubileumsforestillingen «Evig din» gav et tilbakeblikk i korets historie med mange varierte musikalske perler og morsomme krumspring.

Takk til alle som var med å feiret med oss!